آهنگ بهرام راه من  به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ راه من از بهرام

28

2

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ راه من از بهرام

کپی متن

پس اینجا راه منه آره راه منه پس خوب گوش کن گوشاتو باز کن تا بهت نشون بدم راه من چجوریه خیلی سخته آره باید بهت بگم چون هیچی نمیدونی گوشاتو باز کن راه من با راه تو خیلی فرق داره از زمین تا آسمون ولی ما اومدیم اینجا جایی رسیدیم که دیگه دست هیچکس بهمون نرسه خیلی مونده تا تو ببری را به رازه من خیلی مشکله می دونی آخه راه دارازه مرد راه اولش سخته و آش خوری داره باهاش چیکار کردین شما لاشخورین آره البته جوایزش ارزندست از قبیل مرگ که باعث شده بخاطرش من مثنوی بگم خداوند آفرید هرکی رو واسه کاری خیلی گنده بشی آخرش محافظ مایی اون کوهی که رو قلشی من ساختمش چیزی نیست که ناراحت بشم من از باختنش بهتره لنگ بندازی فاز بدی یکسره هروقت پا شدی سری توباز بشین بهتره نوبت تو می دونی نیست و تاس با من میچرخه رسم دل نوشت تو 24 ساعت باعث شده کلمات نرن از نظرم پس اگه بمیرم تو این راه در عوض از سرم هست اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم بدون سختیاشم هست پره لذت منم ته راه وایسادم اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم بدون سختیاشم هست پره لذت پس تو هم بخون باز با من من راه میرم قدرتم پا به پامه که میکشم پایین رئیس جمهورو با یه نامه بدون راهی که توشی حظورش مدیون کیه حله مشکلات راه لزومش مردونگیه ولی مردی نیست به چیزی که تو شرتته بچه برو از شب تا صبح باهاش پز بده نعشه تو مستی نمیدونی که چه نعمتی توی دستته شهرت به چه قیمتی دیگه بستته مردن به چه ظلتی بود و هستته غربت به چه لذتی پس نمیدونی آخ نمی دونی هیچی تو از زندگی من می دونم کشیدم هرچی هست بم بگین هاجی پس تشنه ای که بخونیم که چیزی نیست از دستش بدیم همینه که قبلم گفتم حرفام تو یه جمله بهرام زندست چون در آسمون قفله اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم بدون سختیاشم هست پره لذت منم ته راه وایسادم اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم بدون سختیاشم هست پره لذت پس تو هم بخون باز با من خیلیا اومدن جلوو گفتن فرشتن ولی اسممو رو سنگ قبرم نوشتن خیلیا اومدن و گفتن که برادره منن ولی دیدم که خنجر به دست برابره منن تا وقتی وزیر داری با سرباز کیش نده قافیه میدونم زیاده حرفام بیشتره پس می مونم و می خونم تا دردم دووم شه رپو می ذارم کنار هروقت حرفم تموم شه آخه رپ که نیست واسه شما بچه های خوب توش فقط سختی می بینی با لکه های خون بگو توی مخه پوکت هست هدف چه چیزی اینجا راه منه سخته باید عرق بریزی دستام واسه جر دادن دشنه بازه بدون رپ پسر خوب واسه یه قشره خاصه آره خوابه رپ شیرینه ولی توی خواب بمون اگه خیلی عاشقی دادا برو پاپ بخون اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم بدون سختیاشم هست پره لذت منم ته راه وایسادم اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم بدون سختیاشم هست پره لذت پس تو هم بخون باز با من

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما