آهنگ بهرام گله نکن به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ گله نکن از بهرام

1

2

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ گله نکن از بهرام

کپی متن

گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی گله نکن از من اگه رو صورتم خط دارم مینویسم همیشه با اون صورتم حرف دارم منو میشناسی میدونم که فهمیدی چرا خودمو می گیرم تو هم به من حق میدی این مردم هربار هرجا منو دیدنو پشتم حرف زدن تا فردا رپ ببیننو خوب حرفام رفت تا هرجا فک کنی بهرام هستو صدسال هرجا حس کنی جزرو مد دریا تو دست منه ببین الفاظ اهداف هست تا ته عمرت پس با من باش حرفام هست به نفعت که حرفام هست و بهرام دست به نقده گله نکن از من اگه سگ اخلاقم مقسر شرایطه خوب نه رنگ حق با من اگه یکم خم بشم اونا آنن سوارن به اینکه دورم زیاده آدم عادت ندارم گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی بابای ما نداره فرش ده ملیوونی زیره پامون بندازه پس نگو هم دل بودیم اونقدیم نداره بابا که در این حد دلو خوش کنم بگم ارث پدریم هست این حرفا میدونی هفته ای هفت روزه بام باعث شده گرگ بشیم توی شب زوزه هامون برسه به گوشه شما خوب پس خوبه آروم بشینی سره جات چون حرفم هست روی قانون باهم دلای مرده میشه احیا پس من بازم حقیقتو میگم ولای ذهنا بستست تو هم دلگیر نشو اگه خیلی خشکم یا که جواب سلامتو با بی میلی گفتم گله نکن از من اگه حرفم رکه به این خاطر باید هرکسی ترکم کنه منتظری ببینی منو تو پاسگاه بازداشت مشکلی نیست میگیریم خوب باز ما فاز بات گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی شرایط زندگیه منو دیوونه کرده فکر میکنم هر خیابوونی میدونه جنگه هرکی رو میبینم فکر میکنم دشمنه منه یا که رفیق تو رگی فکر کشتنه منه توی بدبینی به هممون ترفیع دادن چون پیشگیریرو به درمون ترجیح دادن میگی چرا تو از آدما سخت میگذری دست من نیست شرایطم تاثیر دارن همین آدما بودن که منو مسخره کردن و الان طرفداره منن اکثر حرفم اینه که تو بتونی منو درک کنی بکو چیه که تو دوست داری منو ترک کنی هاجی بدون که ما با اجتماع شاخ به شلخیم یعنی میشه روزی برسه که پات به راهی بره که حرفمو بفهمی یک ریزشو حرفمو رک گفتم دلگیر نشو گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی گله نکن از من چرا تک می پری گله نکن از من چرا سخت میگذری چرا داری از قسد راه و کج میری تو هم اگه جای من باشی بهم حق میدی

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما