آهنگ بهزاد لیتو میام شخص به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ میام شخص از بهزاد لیتو

7

1

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ میام شخص از بهزاد لیتو

کپی متن

زیادی دارم بدخواه، میگن ولی سلام میدن هرجا میرم از این هیتا دارم صدتا دیگه م همه شوک شدن حاجی من از بس گاییدم میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من اینا شاکیَن هر دفعه بد میگاد لفظم شاکی میشن اینا چرا لفظم میگاد بدخوام ببینه بام عکسم میخواد ناراحتن چون من ریلکسم زیاد کار من نداره حاجی اصلاً ایراد بذار پشت سرم هرچی میخواد معطله، چون داداشتون میدونی که یک جدوله هنو این همه گذشته پی کل کله فکر نمی کردم انقدر بازی بشه مسخره به این چاقالا بگو انقدر رو اعصاب نرن همه میدونن یک بازی هر سال منم روی کلمه ها اَ قبل با وسواس ترم سرم شلوغه الآن، خوب بگو درخواست ندن خدا انرژی رو داد میرم جلو مث باد کص خوار استعداد اومده اون که بگاد دایی خودت میدونی من همه لفظام هیته ولی موزیکای تو رو مخه، سرسام میده، yah زیادی دارم بدخواه، میگن ولی سلام میدن هرجا میرم از این هیتا دارم صدتا دیگه م همه شوک شدن حاجی من از بس گاییدم میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من اینا شاکیَن هر دفعه بد میگاد لفظم دوتا، سه تا چیه؟ دارم چندهزار تا من تو هم موندی هنو توی کف کارنامه م مث که میخوای بخوری تو، بشی لت و پار بازم دعا کن نشی یه موقع سر کار با من حاجی پس راهتو برو جلو، بی خیال ما شو داش دوتا بیان بالا سرت بکننت آش و لاش این طوری میخوای بری جلو آخه تا کجاش؟ یه چی دیگه باید بذاری اون لا تو جا دوتاش نسخن و میگه، "سریع بزی بجنب" من تکی خودم هستم کامل یه تیم بمب تخ گاز میرم، بدخوامم نمیره تند تیزه زبونم، هیچ موقع نمیشه کُند گاز و گوز بر و بکس ما تو سه تا ماشین (بوق) تخممونه ما صدا آژیر (بوق) شاکیَن هستیم چرا ما chill اینجا چند روزه نخوابیدم، چشا پاشیده، bruh زیادی دارم بدخواه، میگن ولی سلام میدن هرجا میرم از این هیتا دارم صدتا دیگه م همه شوک شدن حاجی من از بس گاییدم میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من اینا شاکیَن هر دفعه بد میگاد لفظم زیادی دارم بدخواه، میگن ولی سلام میدن هرجا میرم از این هیتا دارم صدتا دیگه م همه شوک شدن حاجی من از بس گاییدم میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من میام شخص، میام شخص، میام شخص من اینا شاکیَن هر دفعه بد میگاد لفظم

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما