آهنگ جی جی کجایی تو به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ کجایی تو از جی جی

42

8

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ کجایی تو از جی جی

کپی متن

ما دوتایی تو اتاقیمو می زنیم کوکائین رو کوکائین و حالا افتادیم تو دو راهی و نمی خوام جداییتو جداییتو نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ آخر شب فقط من و تو و یه عالمه برف می زدیم خط ها رو ما تا لبِ مرگ می گفتی خوشحالم تا دارمت من تنها نرو، تو گفتی که می مونی برا منو حالا گاهی من عکسا رو می سوزونم و گاهی می سوزونن این عکسا منو ما دوتایی تو اتاقیمو می زنیم کوکائین رو کوکائین و حالا افتادیم تو دو راهی و نمی خوام جداییتو جداییتو نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ چند بار تنها گشتم دور دنیا بی تو ولی هنو بدجور موندم من تو خماریتو Non Capito الان نمی فهممت دیگه این همه علامت، بازم نیفتاد دوزاری تو فکر نمی کردم من اَ راه دور عاشقت بشم و شبا به زور خوابم نبره تا فردا که نور بیاد تو اتاق و منم تو تخت بی خیال دخترای بور همه شبا یه جور واسه فی میدن می مونن برای پول می خوام بات برم یه جا با هوای خوب بیست سالشه منم دنبالشم هنو ندیدمش خوب با چِشَم نگران شب میره کجای شهر نگاه نمی کنه موبایلشم نکنه با یه پسره جی سعی کن باشه به یه ورت قبلن عمراً سر دختر هیچی نبود نه به تخمم کارم نبود بله گفتن اون روزام بد به چوخ رفت الان ریسکه Long Distance نمی دونم اون وایمیسته برا دوست پسر آرتیستش یا نه تنها نرو، تو گفتی که می مونی برا منو حالا گاهی من عکسا رو می سوزونم و گاهی می سوزونن این عکسا منو ما دوتایی تو اتاقیمو می زنیم کوکائین رو کوکائین و حالا افتادیم تو دو راهی و نمی خوام جداییتو جداییتو نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟ نمی دونم که الان کجایی تو؟

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما