آهنگ حصین دیدگاه به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ دیدگاه از حصین و اپیکور

6

9

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ دیدگاه از حصین و اپیکور

کپی متن

هرچی دارم ساختم خودم از اینکه دیوار بی روح امروز شده پلم از اینکه تو تیم م نمیزنه دورم سلامتی همشون اولم خودم نتیجه داد انتخاب خوب بعد از این همه خطا و اشتباه لوس قول دادیم به هم دیگه ته قصه باشه نور هی هل دادیم همو از تو جایگاه به زور تا شد اشتباه خوب خب قفس دریچه دنیامو کرد با منی که شبی شعر داد میزنم داده نتیجه تا الان منو اندیشه قابو کندیم از ریشه کارم مثل همیشه موزیکه باید چک بشه رفتیو تا حالا من بعدم همینه برعکس چاقالا دخممه جریمه بگو کنن ضمیمه ما لایکامون از این به بعد بالاستا جا میزنیم بهش کفترا دورم من بال میزنم میدیدم از بالا خودمو نمیتونست کسی منو بشناسه انقد کوبیدم تا آماده جنگ آره شدم ساختم بعدو ساختم قبلو ساختم از نو فقط شناختم عقلو اصلا حس نکردم نه فشار نه دردو از خودم کشیدم بیرون رو تنم اگه فقط جراحته شر زمین خوردنمم واسه من ولادته فکر کردی با تو پریدم از رو حملاقته تو پشت بالو بزن واسه ما حجامته آدمم بایستی رد کنه بره کم کنه گله پر بیاد دست خالی بره حیف مثل خودت حیوون دو پا منم حیوون خدام فقط تهشو میدونم میریم خوشحال میکنیم گشاد دنیامو میدیم بره ببینیم که خونه کجاس اونی که مثل منه میدونه روحمون شارژ دروغه شارژ بعد دنبال طول مجاز میخواد برسه به حقیقت خودش این روزا عمره که زده طبیعته دورش واسه همه خوبو میخواد الا برا خودش جا این دنیارو متر کرد از شریعت خودش دید آره دلا خوب نی تو آدما نمیگم که حق بدی به ما ولی بدون اگه امروز بعدم چون زدن رفیقام یه مشت سرم ولی خب کفتارا دورم کفتارا دورم من بال میزدم میدیدم از بالا خودمو نمیتونست یچی منو بشناسه انقدر کوبیدم تا اماده جنگ اره شدمو ساختم بعدو ساختم قبلو ساختم از نو فقط تا شناختم عقلو اصلا حس نکردم نه فشار نه دردو از خودم کشیدم بیرون رو تنم اگه فقط جراحته قانون ما جنگ رو در رو با شرافته همین که نقش بهشون دادی براش ضمانته دیدی تو مهره سوخته ها چقدر شباهته اره دیدم همشونو رفیق این بازی چهره هاست همه توی یه فیلم اسمشم دیدگاه منه دنیا چرخید تا بخونمش من رو بیت سفید ها چشما کردیم همه این پایین رو مسیر ممتد الوده به زیبایی وسط یه جنگ بین سفیدی و سیاهی من دنبال حسیم بالاتر از بینایی و فهم جز تنم دیگه چیه سهمم فهمیدم فقط باید رد شم باز ولی رو به رومه جنگل که گفت رحم افته نرو راهو برگرد راهی که تو داری میری من خیلی وقته رفتم تغییر از اون باور قبلی جز اون کسی باور من نیست طبیعت یعنی همون مادر وحشی هرچی دارم ساختم خودم از اینکه دیوار بی روح امروز شده پلم از اینکه تو تیم م نمیزنه دورم سلامتی همشون اولم خودم نتیجه داد انتخاب خوب بعد از این همه خطا و اشتباه لوس قول دادیم به هم دیگه ته قصه باشه نور هی هل دادیم همو از تو جایگاه به زور تا شد اشتباه خوب خب قفس دریچه دنیامو کرد با منی که شبی شعر داد میزنم داده نتیجه تا الان منو اندیشه قابو کندیم از ریشه کارم مثل همیشه موزیکه باید چک بشه رفتیو تا حالا من بعدم همینه برعکس چاقالا دخممه جریمه بگو کنن ضمیمه ما لایکامون از این به بعد بالاستا جا میزنیم بهش کفترا دورم من بال میزنم میدیدم از بالا خودمو نمیتونست کسی منو بشناسه انقد کوبیدم تا آماده جنگ آره شدم ساختم بعدو ساختم قبلو ساختم از نو فقط شناختم عقلو اصلا حس نکردم نه فشار نه دردو از خودم کشیدم بیرون رو تنم اگه فقط جراحته شر زمین خوردنمم واسه من ولادته فکر کردی با تو پریدم از رو حملاقته تو پشت بالو بزن واسه ما حجامته آدمم بایستی رد کنه بره کم کنه گله پر بیاد دست خالی بره حیف مثل خودت حیوون دو پا منم حیوون خدام فقط تهشو میدونم میریم خوشحال میکنیم گشاد دنیامو میدیم بره ببینیم که خونه کجاس اونی که مثل منه میدونه روحمون شارژ دروغه شارژ بعد دنبال طول مجاز میخواد برسه به حقیقت خودش این روزا عمره که زده طبیعته دورش واسه همه خوبو میخواد الا برا خودش جا این دنیارو متر کرد از شریعت خودش دید آره دلا خوب نی تو آدما نمیگم که حق بدی به ما ولی بدون اگه امروز بعدم چون زدن رفیقام یه مشت سرم ولی خب کفتارا دورم کفتارا دورم من بال میزدم میدیدم از بالا خودمو نمیتونست یچی منو بشناسه انقدر کوبیدم تا اماده جنگ اره شدمو ساختم بعدو ساختم قبلو ساختم از نو فقط تا شناختم عقلو اصلا حس نکردم نه فشار نه دردو از خودم کشیدم بیرون رو تنم اگه فقط جراحته قانون ما جنگ رو در رو با شرافته همین که نقش بهشون دادی براش ضمانته دیدی تو مهره سوخته ها چقدر شباهته اره دیدم همشونو رفیق این بازی چهره هاست همه توی یه فیلم اسمشم دیدگاه منه دنیا چرخید تا بخونمش من رو بیت سفید ها چشما کردیم همه این پایین رو مسیر ممتد الوده به زیبایی وسط یه جنگ بین سفیدی و سیاهی من دنبال حسیم بالاتر از بینایی و فهم جز تنم دیگه چیه سهمم فهمیدم فقط باید رد شم باز ولی رو به رومه جنگل که گفت رحم افته نرو راهو برگرد راهی که تو داری میری من خیلی وقته رفتم تغییر از اون باور قبلی جز اون کسی باور من نیست طبیعت یعنی همون مادر وحشی

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما