آهنگ آرش چه کنم به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ چه کنم از آرش

 • خواننده‌ها :

  آرش
 • تعداد بازدید :

  440

 • تعداد دانلود :

  143

 • تعداد کامنت :

  0

 • آهنگ پاپ
 • گزارش

4

0

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ چه کنم از آرش

کپی متن

ﺷﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ
ﺩﻟﻢ ﻫﯽ ﺷﻮﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯿﻢ
ﻫﯽ ﻧﻮﺭ ﻧﻮﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ
ﭼﺮﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺎﯼ
ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ
ﻣﻦ

ﺧﻮﺷﮕﻼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺍﺳﻤﻤﻮ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ
ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﯿﺎﯼ
ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﯿﻢ
ﻣﺎ

ﻣﻠﯿﮑﺎ ، جسیکا
ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮﻧﻮ دیبا
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﻣﺎﺭﯾﺎ ، ﭘﺮﯾﺎ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﯿﻼ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﺧﻮﺷﮕﻼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺍﺳﻤﻤﻮ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ
ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﯿﺎﯼ
ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﯿﻢ
ﻣﺎ

ﻣﻠﯿﮑﺎ ،جسیکا
ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮﻧﻮ ﺩیبا
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﻣﺎﺭﯾﺎ ، ﭘﺮﯾﺎ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﯿﻼ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﻣﻠﯿﮑﺎ ،جسیکا
ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮﻧﻮ ﺩﯾﻮﺍ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﻣﻠﯿﮑﺎ ،جسیکا
ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮﻧﻮ دیبا
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

ﻣﺎﺭﯾﺎ ، ﭘﺮﯾﺎ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﯿﻼ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ
ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ

 

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما