آهنگ شایع خیز به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ خیز از شایع

2

0

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ خیز از شایع

کپی متن

آش و لاش بودم این چند ماه انقدر که هر سگی خیز برداشت اون که تا دیروز نمیریختم لاش تف نمیداد بهم بدونِ پیش پرداخت آدم شدن مُرده خورا برام تخم ما حروم تخم شما حلال مادرشون گاییده میشه بگم ولی اَز همیشه بهترم شکر خدا الان نیشه خیلیا رو باز کردم من این شیشه های الکل دراز کردنم منم اون أ نور متنفر که همه چرخامو بعد دوازده زدم دیگه هیچی یادم نی؟ خودم واسه خودم ریخت و بازم ریخت تو طبقِ روال همیشه جلو آینه به خودم میگم باز اشتباه کردی عشق میکردن از زمین افتادنم حالیم نبود تحویل نمیگرفت اون که تا دیروز صدام میومد سه فاز میپروند واه، دورِ سرم دیقه ای ده دفعه دنیا میچرخه تا جا داشت اشتباه رفتم حاجی تا میشد گوه کاری کردیم و ته داستان موندم من یه مثلا مرد از همه شرمنده یه بیشتر از همه رَد کرده اما قول داده این دفعه برگرده نشون بده مفت بَری درخورِ این دو دره هاست مرد جلو روت وامیسه خبر بدین شیر اومده باز (شیر اومده باز) زدم زدم زدم آشناها بی رحم تر از همه ان وقتی لهی مثل همیشه هیچ انتظاری نیست اوضاع میپیچه یه پیچو اشتباه میری زدم زدم زدم منم و جَنمم اسلحه ام جلو هر کی بگی مثل همیشه هیچ انتظاری نیست تو هم یه روز یه پیچو اشتباه میری میشدم هر روز تیکه پاره تر آدم دوزاریا میکردن تیکه بار من انقدر کشیدن زیر پامو افتادم که نداشتن زانوهام دیگه جای زخم همونم که همه باهاش بدن همونی که بودن سد راهش فقط بحث یار کشی نبود اما همه تیم شدن برا باختنم تو راهم کلی چاه کندن دلشون خوشه بازنده ام شک ندارم خودشون میفتن توش و بعدش هم خاک از من به در میگم تا دیوارا بگن چشم بیدی نیستم با این بادا بلرزم هیچ وقت نرفتم سمتِ باد اما کاری کردم بیاد باد به سمتم لای مردم قد کشیدم جای دست گرفتن برام نقشه چیدن فکر میکردن نه نمیگم نه گفتم و زدم تخت سینه اش خسته میشم تند تر میدوئم درد که دیدم محکم میشدم دقیقا فرقمون همین جاست که در نمیرم لقمت میکنم زندگی هی سخت و سخت تر هر کی رسید زد و در رفت فکر میکردن خاموش میشم ولی من خود رعد و برقم کی قدِ من هنر کرد؟ من خودم از خودم زد بیست و خورده ای ساله ام و امروز پیشِ خودم سر بلندم زدم زدم زدم آشناها بی رحم تر از همه ان وقتی لهی مثل همیشه هیچ انتظاری نیست اوضاع میپیچه یه پیچو اشتباه میری زدم زدم زدم منم و جَنمم اسلحه ام جلو هر کی بگی مثل همیشه هیچ انتظاری نیست تو هم یه روز یه پیچو اشتباه میری (آشناها بی رحم تر از همه ان) (جلو هر کی بگی مثل همیشه هیچ انتظاری نیست) (اوضاع میپیچه یه پیچو اشتباه میری)

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما