آهنگ ابی باتو به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ باتو از ابی

1

1

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ باتو از ابی

کپی متن


با تو این تن شکسته داره کم کم جون می گیره آخرین ذرات موندن توی رگ هام نمی میره
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
اگه رو حصیر بشینم اگه هیچ نداشته باشم با تو من مالک دنیام با تو در نهایتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو شاه ماهی دریام بیتو مرگ موج تو ساحل با تو شکل یک حماسه بیتو یک کلام باطل
بیتو من هیچی نمی خوام از این عمری که دو روزه نرو تا غم واسه قلبم پیرهن عزا بدوزه
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من

با تو این تن شکسته داره کم کم جون می گیره آخرین ذرات موندن توی رگ هام نمی میره
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
اگه رو حصیر بشینم اگه هیچ نداشته باشم با تو من مالک دنیام با تو در نهایتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من
با تو انگار تو بهشتم با تو پُرسعادتم من دیگه از مرگ نمی ترسم عاشق شهامتم من

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما