آهنگ علی سورنا پاک به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ پاک از علی سورنا

0

0

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ پاک از علی سورنا

کپی متن

مهم اینه بتونم ، مهم اینه که بخونم مهم اینه که این شعر لعنتی رو روو این بیت ناقص واست بشونم من پابرهنه م ، عین بچه م ، عین شعرم عین خطم کج و معوج ولی خوانا ، مهم ایه زنده بمونم بعیده بتونی پاک بکنی منو بعیده توو خاک بکنی منو از توی بوم جا شدنی نیست بعیده بتونی توو قاب بکنی منو پا بده ، پا بده ، پا بده جلو پا بده من کفشم و دستم کردم از قبل میدونستم میزنیم زمین من جیگرمو قلبم کردم ، سینمو سینشو سفت اسبمو کردم زینشو چفت منم عین اون عشق مصر تو فقط دادی ک**ن شینشو قر تو مفیدی توو تولید پهن سنگین نی اون که تند میره یه ک***م بکشید دور صداتون توو شماها زیاده تولید مثل سرتو توو راه ، من عکستو آه روزا اینجا سخت ، روای مهتاب عدالت بین ما رفته ب**ا من قافیه جلومه با تن لت و پار بیشتر میفهمی درباره من تاریخ از جفتمون لجاره تره میخونه بچم همراه تو یا بچه ی تو درباره من آه دستاتونو پاک کنید از بوی زنجیر ندارم دستی توو دستاتون ، این منم تغییر با رپ ، رپ رپ رپ ، مخالف زنجیر با رپ ، رپ رپ رپ دستاتونو پاک کنید از بوی زنجیر ندارم دستی توو دستاتون ، این منم تغییر با رپ ، رپ رپ رپ ، مخالف زنجیر با رپ ، رپ رپ رپ ♫♫♫♫ حسای زیر پوستی روسپی دستا واسه دوستی ، روسپی زیر آ***ت داد و ستد حا**ه میشی الان پای شهر میمیره بچه ی چرک منی سقط جنین اگه ماما بشم این حالت استفراغ صدا ناقابله واسه مغز منفعل ِ ناقل ویروس عامل انفعال صداتون فا***ه های شیرخواره ز**ا بی بنیه های بی مصرف بی بال بی اندیشه های منحرف طالب چاه پا بده پا من کفشام توی دستامه چون فاصله راه تو حاصل پای بابای بیچارت تا حاصل رات زیر پای بچه ت مث مژده بخواب فا** ها خاک خریت و کاخ میکنین خودکارای جعلی بی جوهر ورقای تاریخ و سوراخ میکنین اینو از تو فهیمدم جعله کل زمانی که ازم میگذره پس بهتره پاک باشم از تاول کف دست مخدر باور ، روی زنجیر عادت هدیه جعل جدم دیدم اینه سهم قدم دستاتونو پاک کنید از بوی زنجیر ندارم دستی توو دستاتون ، این منم تغییر با رپ ، رپ رپ رپ ، مخالف زنجیر با رپ ، رپ رپ رپ دستاتونو پاک کنید از بوی زنجیر ندارم دستی توو دستاتون ، این منم تغییر با رپ ، رپ رپ رپ ، مخالف زنجیر با رپ ، رپ رپ رپ

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما