آهنگ علی سورنا آتش  به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ آتش از علی سورنا

0

1

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ آتش از علی سورنا

کپی متن

زور توپ زیاده قبول حالا که پوست کف دستمو میسابونین هنوزم میزنم زور میبینی جور دیگه م از یه جنون دیگه م من دستام بوی پارگی فشار میده رو تن زنجیر داستان زندگی منو تحلیل علت قطع رابطم با خط علت قطع مسیر غلط زندگی از قبل تغییر لانتوریا بو بکشید جا پای کفشمو رو سنگ فرش سو بکشین چون لخت و بی پرده م قرمزم به رنگ خون شاخای گاومیش قانون بالام میده جون حالا میتکوند خاک رو تنم من زیرش وحشی ترم میده زمین سرد و دور گردتونو با سوز چاک بودنم تنم ، تنتو جمع میکنه سردی صورتتو کم میکنه دنبال من توو اقیانوسا نگرد اقیانوس تو از تنم کم میکنه من همون گوشه شرور زیر حصار کج چشاتم جوری میزنم اونی که بخواد بگیره جلوتو شر میکنه مث بنیزینه رو تنم صورت تو مُخ منو نقش میکنه لانتوریا جووییدنتون واسه من خوردن کاه توو آتیشه نقشم مرفین تنتونو ترک میکنه آه مث آرامش دکوری من زیر زور سیمانای بِتنی شهر مث سگ توی سینه ی کُلی من مث چراهای تو چطوری من مث دونه دونه گوگرد تنتون پُر واسه جنگ به پُری من مث شعله های من با نفس تنگ مث چراهای تو چطوری من

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما