آهنگ هیچکس بازم کلان به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ بازم کلان از هیچکس و رضا پیشرو

75

0

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ بازم کلان از هیچکس و رضا پیشرو

کپی متن

اراذل، برين خونه هاتون بازم کلان پيچيده تو اين کوچه همه غلاف ميکنن هرچي خلاف چون گير ميده الان رقص نور داره کوچه و قرمزه اما مهموني نيس که يه دافي قر بده همه متوجه ميشن و متفرق چون که توی جيباي ما چندتا مورد هستش بچه گربه ميشم من جلو کلان از اون بچه هاي خوبي که مامان ميشه فداش بهش فاز ميدم فکر کنه مهندسم بهش ميگم از رتبه و معدلم فازشونه منم يه پسر مودب حاجي لبخند ميزننو ميگن موفق باشي وقتي دور شد که ديگه سروشو نبينه بچه ها ميگن رپ رو شروع کن اينو ميخونمو يه قوطيه دستم همش ببيبن ببين به من دستبند نزن داره يه صدايي مياد همه در ميرن (من در ميرم سري داش) همه در ميرن درگيره (چونکه نميخوام بشم بازداشت) گير دادن به ما تفريحه (هرکی چیزی توی جیبش داشت) مخصوصاً وقتي شب ميشه (بندازه زمین وقت فراره داش) داره يه صدايي مياد همه در ميرن (من در ميرم سري داش) همه در ميرن درگيره (چونکه نميخوام بشم بازداشت) گير دادن به ما تفريحه (هرکی چیزی توی جیبش داشت) مخصوصاً وقتي شب ميشه (بندازه زمین وقت فراره داش) رو مخمه اون ميني بوسو بردار سرکار واي دعوا دعوا تکون نخور از جات عه باشه باشه شوخي کردم تو جيبم من چيزي نيس بخوام یجوري دررم آره جون عمت بايد حتماً از من يه آتو بگيري که بشي سرگرم هر شب ميگي بر گرد تا بزني دستم دست بند من رفتم آره ها ها ها ها هه تو خلوت بده من چند دم اگه بشم دلقک تا سه شب نعشم سوژه ات ميکنم چون وروجکم من پس اونقد ميخونم که دود از کلم بزنه بيرون بک بک کني جا اردک با فندکم بازي نکن احمق تق تق ميزني گاز ميره همه نسَخَن از دم واي پليس مجبورم نزنم دررم داره يه صدايي مياد همه در ميرن (من در ميرم سري داش) همه در ميرن درگيره (چونکه نميخوام بشم بازداشت) گير دادن به ما تفريحه (هرکی چیزی توی جیبش داشت) مخصوصاً وقتي شب ميشه (بندازه زمین وقت فراره داش) داره يه صدايي مياد همه در ميرن (من در ميرم سري داش) همه در ميرن درگيره (چونکه نميخوام بشم بازداشت) گير دادن به ما تفريحه (هرکی چیزی توی جیبش داشت) مخصوصاً وقتي شب ميشه (بندازه زمین وقت فراره داش) نگاه نکن پشتتو رضا (چرا؟) يه کلان داره ميکنه نگاه چيزي داري پيشت؟ (نه) چيزي بارت ميشه؟ (واي يه سيگاري پيشم هس) (تو بيکاري پيچيدم) هل نشو آروم بندازش از جيبت زمين شمشادا بلندن؟ (نه) پس ميشه پريد پاتو روش بذار رضا انگار ديده، سگ خور نه خب من قول دادم نه تو حاضرم تو گور باشم دور نندازم تشو پاشو حاجي بيسيمو زد دررو نکنه، ميخواي بري زندان؟ (نه چون) ما ميخوايم پول دار بشيم با رپ فارسي تا تو خيابون راه بريم با ده تا ماشين داره يه صدايي مياد همه در ميرن (من در ميرم سري داش) همه در ميرن درگيره (چونکه نميخوام بشم بازداشت) گير دادن به ما تفريحه (هرکی چیزی توی جیبش داشت) مخصوصاً وقتي شب ميشه (بندازه زمین وقت فراره داش) داره يه صدايي مياد همه در ميرن (من در ميرم سري داش) همه در ميرن درگيره (چونکه نميخوام بشم بازداشت) گير دادن به ما تفريحه (هرکی چیزی توی جیبش داشت) مخصوصاً وقتي شب ميشه (بندازه زمین وقت فراره داش) من در ميرم سري داش چون نميخوام بشم بازداشت هرکی چیزی توی جیبش داشت بندازه زمین وقت فراره داش آقا من موندم چند بار بايد بگم که مثل هميشه آهنگ ساز کيه؟ مهدياره پسر صامت021 صامت021 صامت021 صامت صامت صامت صامت

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما