آهنگ سیجل می خوام برگردم به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ می خوام برگردم از سیجل و د دن

7

2

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ می خوام برگردم از سیجل و د دن

کپی متن

میخوام برگردم به وقتهایی که عاشقت بودم حرفامو خوردم ساکت هی موندم دور شدیم از هم و بینمون فاصبه اومد یه چند ماهی میشه که ساکت خونم رفتی و شدی امید محالم میدونستم دستات مورفینه برام کاش میشد … بزنم هرچی گل رزه فدای سرخی لبات دیوونه شدم من بعد تو اینطوری نبودم قبل تو تا کی …. نمیای حداقل منو بدرقه کن مستم من میبینم عکستو فقط اینجا بغل تو دور شد دستام از دست تو من عاشقم برعکس تو برگردم ببین چقدر صبر کردم هر راهی رو کج کردم ترجیح تو بود نبینی میخوام برگردم شاید یه روز عاشق شی همون آدم سابق شی تصمیمتو زود نگیری اگه به منه که تو بودی از اول بودم من تو روی تو لش روی … روراست نکنی دروغی رو کش ولی تو بودی یادت رفت یه آشنا با کی شدی و عاشق کی شدی میگیری همش بهانه بیخودی .. میزنی روح و روانمو میجویی من هنوز آره همون ادم معروف خودی برای خودش یه ..وهی خلاف ولی نمیشن مشمول ادی چون حدمو میدونم و خطمو .. ردم و دیوونم دوست دارم باشی ولی بری هم هستم و میزونم ما سابقه داریم هنوز عاشق ماییم دیگه ایندهمونو ببین دیگه میل خودت فقط بپا پیر نشی مثل کوزت میخوام برگردم شاید یه روز عاشق شی همون آدم سابق شی تصمیمتو زود نگیری

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما