آهنگ پوریا پوتک فراموشی به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ فراموشی از پوریا پوتک

16

4

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ فراموشی از پوریا پوتک

کپی متن

فراموش نکن اون پلایی که ساختیمهنوز توو سرمه واسم اون کلاهی که بافتیبگو یادته بم اون قولایی که دادهرویِ میز یه فاین تاچه (Fine Touch) یه لیوانِ با کاردی (Bacardi)بهم گفت میره چشام اشکاش ریختبدون رفتنت واسم درد داشت هیسکسی چه میدونست سکانسِ فردا چیستچرا هیشکی شبیه حرفاش نیست[ورس یک]اوایل میگفت که من لا*م و هیزگفت زشتم تا اینکه ماشینمو دیدکوک*ئینا رو رو میز پاشیدم و ریزآخریام میگفت آشیل همو بیستهیچوقت نمیری تو از یادمچه توقعایی دارن از آدمیکی که یه روزی همه زندگیت بود وفراموش کنی بعدِ از دست دادنتتوِ اسمت رو دستمبه یادت همیشه هستمالانم بدجوری مستمپیک به پیک میخوره دلِ شکستمتوزرد دراومد این بازی نهمستم و رو قرصِ اکستازی‌ امنه اهلِ قضاوتم نه که قاضیممیخوای بری برو به رفتنت راضی ام[کورس]فراموش نکن اون پلایی که ساختیمهنوز توو سرمه واسم اون کلاهی که بافتیبگو یادته بم اون قولایی که دادهرویِ میز یه فاین تاچه (Fine Touch) یه لیوانِ با کاردی (Bacardi)بهم گفت میره چشام اشکاش ریختبدون رفتنت واسم درد داشت هیسکسی چه میدونست سکانسِ فردا چیستچرا هیشکی شبیه حرفاش نیست[ورس دو]زندگی میگذره بی تو یا با توفراموش نمیکنم من اون نگاهتوهرکی که باش خوب بودم شدش یه ناتواون سیگارو روشن کن بریز اون شاتوپیشِ دوستام جلو گریمو گرفتمراست میگی اصاً خُب به تو چه که نفله امقسمت نشد که من دستاتو بگیرمولی آخری خوب مچتو گرفتم[هوک]برو برو برو برو بروولی فراموش نمیکنم من تو روبرو برو برو برو برواگه اینجوری راحتی خُب برونشستم من تووی خونه تنهامنمیتونم کنار بیام با این دردایه فنجونِ قهوه میچسبه توو این سرماکاشکی تو هم الان پیشم بودی نیستی اماکلاهی که بافتی سرمهاون لباسی که خواستی تنمهدشمنا هم دور و ورمهکاشکی تو ام بودی دمم بِیب[کورس]فراموش نکن اون پلایی که ساختیمهنوز توو سرمه واسم اون کلاهی که بافتیبگو یادته بم اون قولایی که دادهرویِ میز یه فاین تاچه یه لیوانِ با کاردی

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما