آهنگ بهزاد لیتو سرد نگاه به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ سرد نگاه از بهزاد لیتو و سپهر خلسه

4

6

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ سرد نگاه از بهزاد لیتو و سپهر خلسه

کپی متن

سرده نگاهشون فهميدم (دم، دم، دم)
كج بشه راهمون من میرم (رم، رم، رم)

ساعت هفت صبحه، از روز فراريم
زود پا نشدم، هنوز نخوابيدم
يكیم كنارم سردتر از خودم
اين جا رسم عشقو انگار بد بلد شدم
توام مثل منى، نيست شده آنى
دنيات مثل اون پاكت وينستون آبى
رو میز شده خالی
چِشايى كه خيس و بعد هم ريز شد حسابى
برات ريسک شده عادی
قلم تو دست، سلاحِ سرد
اين فرشته ها كه ميميرن كنارِ من
سه كامِ حبس، سكانس بعد
زندگى كه ميره تند و من نظاره گر
ميخوام دعا كنم نمیدونم ولى
كه چى میخوام ازت تو پس بگو كه بى دليل
آسمونتو ندادم پاى اين زمين
سركشيمو پس بِذار به پای بی كسيم
غنچه هاى سبزِ روى برگه هاى اسكناس
رد پاى عشق ما رو پرده هاى اجتماع است
نوشته هام كه مثل يه طلسم بام يه حس
که باز بهم ميگه كه مشتى كل راهت اشتباست
اين طرفا جاى ما نی اصلا
من ميرم، خوبيام باشه يادگارى ازم
من ميرم، بد درگيرم
تو اين جنگل با آدما سر سنگينم

سرده نگاهشون فهميدم
عادت ميشه آروم
كج بشه راهمون من میرم
راحت ميشه باز اون
بدون من يه عاشقم
ميجنگم تا قلب بشه داغون
بدون من يه عاشقم
ميرقصم

پاييز، برام جالبه اين فصل
من يه عاشقِ بى كس
بگو لايق چى هست؟
برام حرف ميدوزن
ميذارن لاى قيچى پس
اين جا همه گوشه گيرن
بايد دايره شى رسما
چيه زندگى كارش به كارم؟
خدا منت كه نه ولى خواهش كه دارم
كاش باشه جاده و راهش به كامم
نياز به يه نفر بكنه خوب با عشق نگاهم
من ساختم از صفر و باختم از خودم
نديدم كسیو من راست تر از تو نه
اينا فقط ميخوان وقت خب باز تلف كنن
خيلى زمين خوردم من تا كار بلد شدم
خسته ام از اين آدماى مظلوم نما
اين زندگى تموم نشد ارزون برام نه
فقط علفاى هرز موند برام
به جا هدفم تو دلم فقط ترس موند الآن
نگاه ما دواست، دلگرمى براى نقاب آدماست
يه جاى ماجراست كه تهش عشقه
راه حل درسته ولى روش زشته، آره روش زشته

سرده نگاهشون فهميدم
عادت ميشه آروم
كج بشه راهمون من میرم
راحت ميشه باز اون
بدون من يه عاشقم
ميجنگم تا قلب بشه داغون
بدون من يه عاشقم
ميرقصم

مخت گيره مثل گشت ارشاد
دل ما هم خوشه به اين دست نوشته هات
چند تا فرصتات رفته بشمار
كم مگه ديدى نشد خسته چشمات
رو صفحه ى دلم نقشِ جدايى
نه خط نكش دورم، نگو بچه كجايى
من بچه زمينم، از جنسِ آسمونم
اين جا اشتباهى بودن چِه قدر سخته خدايی
آره سخته جدا شیم عینِ سوختن از سيگار
بعد تو چه قدر از روز بدم مياد
زور زدم زياد كه شبيه اينا بشم ولى
حقيقتا ميدونى كه خوب تر از اينام

سرده نگاهشون فهميدم
عادت ميشه آروم
كج بشه راهمون من میرم
راحت ميشه باز اون
بدون من يه عاشقم
ميجنگم تا قلب بشه داغون
بدون من يه عاشقم
ميرقصم

 

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما