آهنگ امیر تتلو حق به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ حق از امیر تتلو

16

4

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ حق از امیر تتلو

کپی متن

11228 تا اومدیم پا بگیریم یه انرژی دزد عین کنه چسبید باز ما هم کله شق بی پاس زدیم بره پلی شه عین پلی استیشن دادیم توو خطرفرعی گاز فایده نداره کل شب بیدار و گلت هم خیار فایده نداره همین تو تنهایی اون رفیق خلت هم بیار باز زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست بگذار که خشم فروکش کند بگذار که بهت معنا پیدا کند بگذار کمتر برداریم و کمتر ببَریم بلکه کفر خلع سلاح شود بگذار دیر برسیم اما سالم سخت برسیم اما ایمن بگذار نفس هایمان به زمین نفس بخشید و به نسیم شادابی بی قید بگذار که نغمه ی آرامش باشیم و بی عیب من دلم شیطونه شیطونی میخواد خونمون زندونه مهمونی میخواد هر شکستی لازمه من فکر فرقم هر خیابونی یه میدونی میخواد باز زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست حق را زمان مشخصی نیست برای رسیدنش باید صبور بود و از حرص گذشت باید از مُرده خواری، مفت خواهی، باید از ارث گذشت گاهی باید از معرفت از حس گذشت تکست آهنگ امیر تتلو حق من از باور گذشتم باورام از آهن و پورشه که سهله من از مادر گذشتم ماورام و زندگی شره بعله بله من از گربه و از سگ از بند و از فقر بریدم چنگ نزنه روبروم گشنه به پرده چون حق اونه که خودش بیاد تو بدی بره باز برگرده بهت مشتی باشه پرش زیاد خرده حساب کتاب تو رو بد کرده لهت حق یه جورایی بوم رنگ طوره ترازوی عدالت کجه یهو اینور خالی اونور پره چطور یکی حق اینه توو ترکیب فیکس باشه یکی حقش اینه که توپ جمع کنه باز زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست آآ به به حق دادنی و گرفتنی نیست حق معلوم است و محفوظ و به دست آوردنی حق لیاقت است آمدنی نیست ، رسیدنیست هر چی روش میذاری کم میشه چرا هر چی جلو میری تنگ میشه چه راه بس جمله ها پُر فحش و خشمه که به ته دیگ خورده کفگیره شعرها من علاقه نداشتم به رینگ اصلاً ولی تا اومدیم بریم بستن ذاتاً باهام کاری کردن بگم دستکشا رو بدین دستم زندگی میده طعم خون همش قفس دیس افعی نرده بون اگه معلمی درسو بد بدون اگه خواننده ای کم بخون اگه دنبالِ پول و پله ای بدون باید حساب بشه هر قرون باز زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست زندگی میده بوی ته سیگار بازم پره غم تصویرا برو گردن من اصاً همه تقصیرا بین این همه سیاهی من باز نزدیک بود که خفه شم سی بار هر کی میتونه حقو نبینه شک نکن که قلبش هم سیاهست

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما