آهنگ آرمین 2AFM چته به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ چته از آرمین 2AFM

0

1

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ چته از آرمین 2AFM

کپی متن

!♫!هوم هوم هوم!♫! !♫!گوش به زنگتم وچشام به در خیره!♫! !♫!به انتظارم تا بیای نگو به من دیره!♫! !♫!که من دیگه طاقت نداره!♫! !♫!آخه به دوری تو یه نفر عادت ندارم!♫! !♫!منو ببخش اگه به تو شک می کردم!♫! !♫!اگه زنگ می زدی گوشی رو روت قطع می کردم!♫! !♫!اگه خواسته هاتو نشنیده رَد می کردم!♫! !♫!یا از عشق کس دیگه تب می کردم!♫! !♫!همیشه حق با تو بود و اینو تازه فهمیدم!♫! !♫!که این منم که الکی به تو فاز بد می دم!♫! !♫!و حق می دم که ازم بدت بیاد!♫! !♫!و بخوای نپلکم دور و بَرِت زیاد!♫ !♫!ولی بدون که بی تو داغون داغونم!♫! !♫!با تو زندگی ام ایده آل آروم آرومه!♫! !♫!نباشی حتماً باید یه قرصی چیزی باشه!♫! !♫!تا شب ها بتونم خودمو با اون بخوابونم!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!اگه منو نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!ولی اینو بدون عزیزم!♫! !♫!من هنوزم دوست دارم خیلی!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!اگه منو نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!ولی اینو بدون عزیزم!♫! !♫!من هنوزم دوست دارم خیلی!♫! !♫!هی!♫! !♫!اینو می دونم که خیلی گِله داری ازم!♫! !♫!داری خاطرات گریه داری ازم!♫! !♫!و هر کاری بکنم و هرچه قدرم بهت من!♫! !♫!محبت بکنم هی بِنالی ازم!♫! !♫!می دونم نداری ازم دل خوشی!♫! !♫!دل من تنگه براتُ دل تو چی؟!♫! !♫!برام می تپه؟!♫! !♫!برام تنگ می شه؟!♫! !♫!یا دوست داری دلم بیشتر از این تنبیه شه؟!♫! !♫!اگه که نه یالا بگو پس کوشی؟!♫! !♫!چرا یه miss call هم ندارم از گوشیت؟!♫! !♫!چرا اصلاً به من هیچ حسی نداری؟!♫! !♫!چرا سعی نمی کنی ازم حسی در آری؟!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!بدون مثله تو نیستم و می خوامت خیلی!♫! !♫!اگه من نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!نه من مثله تو نیستم، چرا بی میلی؟!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!اگه منو نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!ولی اینو بدون عزیزم!♫! !♫!من هنوزم دوست دارم خیلی!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!اگه منو نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!ولی اینو بدون عزیزم!♫! !♫!من هنوزم دوست دارم خیلی!♫! !♫!چته؟ چه قدر فاصله می گیری؟!♫! !♫!چرا با من یه فاز تازه نمی گیری؟!♫! !♫!چرا وقتی می بینی پشیمونم!♫! !♫!منو نمی بخشی!♫! !♫!یکم ساده نمی گیری؟!♫! !♫!یادته همیشه چه تو دعوا و آشتی!♫! !♫!تو سخت ترین شرایط هام هوام داشتی!♫! !♫!منو دور نمی زدی!♫! !♫!سرم غُر نمی زدی!♫! !♫!با اینکه لیاقت از من بهتر ها رو داشتی!♫! !♫!حالا تو نیستی بدم به کی تکیه؟!♫! !♫!با کی در میون بذارم یکی یکیه!♫! !♫!مشکلاتی که دارم و بی تو حل نمی شه!♫! !♫!بی تو مشکلاتم بیشتره و کم نمی شه!♫! !♫!پس بیا بگو منو می بخشی!♫! !♫!چرا فکر می کنی تو دل خوشیم بی نقشی؟!♫! !♫!وقتی می دونی چه قدر بی تو روحیه ام خرابه!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!اگه منو نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!ولی اینو بدون عزیزم!♫! !♫!من هنوزم دوست دارم خیلی!♫! !♫!اگه دیگه نداری روم هیچ میلی!♫! !♫!اگه منو نمی خوای نداره عیبی!♫! !♫!ولی اینو بدون عزیزم!♫! !♫!من هنوزم دوست دارم خیلی!♫!

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما