آهنگ جی جی بابی به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ بابی از جی جی و سیجل و سهراب ام جی و سپهر خلسه و کوروش وانتونز

21

9

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ بابی از جی جی و سیجل و سهراب ام جی و سپهر خلسه و کوروش وانتونز

کپی متن

حاجی بابا این بابی وَرنمیداره صَدبار بهش زنگ زَدم عه عه عه وایسا برَداشت جواب داد الو بابی صِدا منو داری … نَگو هَنوز خوابی مَنو هَم اتاقیم ──── الان چَند ساعَته که فَقط رو دافاییم حاجی نَسخیمون زده بالا هَمین پایین نیومَده حوصلمون سَر رفته … ما که مُشتری خودتیم داش هَر هفته ──── هَر چی دُختر بوده اینجا دَر رَفته آخه پارتیمون نِمیشه با عَلف که باید کوک رو بپاچیم دو صُبه حاجی کلی کش میدَم واسه یه خورده ──── سِفید تموم کردم یه کم کی مونده دَرکلم که نَمومده الکل زیاد … نَقدی بزنم یا که بیت کوین پسَر وایسا وایسا بابی اومَد سیج پُشت خط ──── الو سِپی کجایی بگو یه جیو داری بَد نَسخم بابا ریدَم به این خُماری مهمونی بودم آره بَد کز بود … سَگ رید باید میپیچدَم قبلش زود ──── این عَباسم دیگه بَر نمیداره امشب ما رو ته دَره میخوادش صَد باری آره زنگ زدم به هَرکی فک میکردم بیداره راسی جی امشب کجاست ──── نِمیدونم یه جا با این پَلنگاس اونم دوست داره بره هِی تو دَست انداز اینقد زده میکنه اون اصلا راست توی دَر و دیوارم فاز فک زیادَم میام پیشت فَرجی شه بلکه بیارن ──── خونه خالیه ایول سیخه لایتیه ایول وید و مانی هِی هَس … فقط خَطمون کم بود که بابی اوکی کرد خونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایول وید و مانی هِی هَس … فقط خطمون کم بود که بابی اوکی کرد بابی الو دایی پاچیدمو … یه جا بگو بیام الان راه بِندازی منو هَرچی بود دادم سِپی حاجی خالی ام و اولا میدادی یه سَنگ اشان از کشام بچَرخیم کهکشان و ──── حالا که نَسخی زَده بالا از چشام باید خایه مالی کنم واسه یه بَچه خام از بَس خرید زَدیم گولرمون لاکچری شده شاخ شده با شاه هَم شام نمیخوره ──── رُک دیگه با ما ام حال نِمیکنه … ساعَت چَهار و نیم صُبحه عَجب داستانی شده پُشتش احمدو بگیر آرتا اگه هَست بیدار میگه وَسیله هست بایَد تا وَلیعصر بیان وَلی لنگه کفش تو بیابون غَنیمته باز ──── تازه پا شدم مَن از خواب یکی بگه چه خَبر از باب تونِستین پیداش کنین نه صُبه کی پا شدین سِپی که یه ضَرب بیداره زنگ زده باز بَرف بیاره واقعا که رَد دادین عَلافین فردا فیلمبرداری هَم داریم ──── مَعلوم نی میخوایم ساعَت چَند پاشین بَعد داشی آلبوم بایَد بشه ناب و عالی بَسه فازه لا ابالی جی جی بدو برگرد تو تخت من رفتم جاتون خالی ──── عَمو بره زیره قبر میده بدهی قبلو ترکیده قلب مال برزیله خَط چون مَحموله زیاد جِنس شیش تنه بایَد صُحبت کنم شاید قِسطیش کنه ──── یا زَنگ بزنم به ویلسون قرض بده دیگه آپشن بِت نیست چون نه باس بهِش بگم پول ندارم چون این رستورانا یه ساله سود ──── موندم توی مَستی خودَم انگار کلر زدم و باس تَصفیه کنم زنگ بزن بیاد مستر خیار باس اول بش بگی تستر بیار … ──── اگه سَم بود بفرست زیاد چون قبلیه قوی بود و اسِترس میداد دو سه میلیون پک توی دَستم گچه روی تَختم و هَمه روی فکن ──── خونه خالیه ایول سیخه لایتیه ایول وید و مانی هِی هَس … فقط خَطمون کم بود که بابی اوکی کرد خونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایول وید و مانی هِی هَس … فقط خطمون کم بود که بابی اوکی کرد ──── بیته نابیه ایوَل … این حال حال عالیه ایوَل میگی دُنیا سره کاریه ایوَل ایول ایول دِله خاکیه ایول وَلی توی مَغز هَمه قاطیه ایول وَقتی عَمل مَغز کافیه ایول الو بابی صدا منو داری

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما