آهنگ سیجل صدا به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ صدا از سیجل

0

0

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ صدا از سیجل

کپی متن

تنها صداست که می ماند و ما ام با اون صداهه که می مونیم شاید خودمون نه ولی توی قلب بقیه توی فکر بقیه من هستم تا صدام زندس که این من بدون شعرام نصفس تاریکم بشه توو این دل باز قصس پس روی این واژه ها میرقصم کامل نیستم ولی عاشق این نقصم می نویسم تا باشه این نفسم عاشقونه باش بدونه ما تا شکوفه باز شه روی ماه بشی خونه ای که داره بوی باغ حتی توی تابستون داغ نمیخوام دنیای خاکستریو که از هنره همه ما آبستنیم بچه ای که میادش هر روز به دنیا توی سادگی مرموزه صبحا از یه موجود مغرور دو پا که میره هر روز از رود به مرداب جاودانن این دست نوشته ها میرن میشن یه روزی سقف بهشت ما این صدا صدا صدا صداست که با ما تا انتهاست و از ما جاودان ماند دلا دلا دلا دلا باز میرقصن با ساز و آواز تا جایی که این جانمان خواهد این صدا صدا صدا صداست که با ما تا انتهاست و از ما جاودان ماند دلا دلا دلا دلا باز میرقصن با ساز و آواز تا جایی که این جانمان خواهد این صداست که تکرار میشه توی زمان داره انگار ریشه وقتی کل دنیا زندان میشه این همه حس میاد یه جا پیشت همه چی مُردنیه جز هنرمون صدا فکرامونن که میشن موج تو سرمون آره پُر رو تره اون از این زمان قاتل چون که نمیشه خاک کرد این حرفا رو با گل نه آره میخوام صدام اکو داشته باشه حتی واسه اون لشی که میخواد یه ربع به دو پاشه میخوام برم توو تاریخ جا لش زمونه هر چقدر سوخت داشتم باز تش چه ارزونه واسه اسطوره شدن مثل فروغ و شوپن میخوام وقتی مردم صدام زنده باشه شاید از خواب سنگین جایی پلکی وا شه پس میخونم من از عشق و نفرت که این هر دو حس یه حس بکرن واسشون باید این پیکو سک رفت این صدا صدا صدا صداست که با ما تا انتهاست و از ما جاودان ماند دلا دلا دلا دلا باز میرقصن با ساز و آواز تا جایی که این جانمان خواهد این صدا صدا صدا صداست که با ما تا انتهاست و از ما جاودان ماند دلا دلا دلا دلا باز میرقصن با ساز و آواز تا جایی که این جانمان خواهد

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما